ENEDEX-ийн $ENE токен байсаар байна: 0xb58190176ada4ed63fb91de2379d8c4ea38312b2

Эрчим хүчний арилжааны ирээдүйд нэгдээрэй

Хамгийн анхны эрчим хүчний арилжаанд зориулагдсан төвлөрсөн бус биржийн "Polkadot Moonbeam" хөндлөн гинж нь маш амархнаар шинэ төслүүдийг гарган хөрөнгө босгох арга зам юм.

Бахархалтайгаар дараах зүйлүүд дээр бий болсон:

...
Эрчим хүчний арилжааны
Анхдагч

ENEDEX бол эрчим хүчний активыг арилжаалах дээр тулгуурласан дэлхийн хамгийн анхны төвлөрсөн бус биржийн хөндлөн гинж юм. Хөндлөн гинж болоод маш бат бөх байдал нь хэрэглэгчдэд дээд зэргийн найдвартай, кибер аюулгүй байдлыг олгодог.

...
Цогц
Арилжааны интерфейс

Нэгдсэн бус бирж гэдгээс гадна, ENEDEX нь хөшүүрэг, зээлийн арилжаа, эрчим хүчний опционууд ба фьючерсийн арилжаа болон автомат API арилжааг өгөгдлийн үйлчилгээнүүдтэй багтаадаг.

...
Хөрөнгө рүү
Ул мөргүй нэвтрэх боломж

ENEDEX Кикстартер-ээр хөрөнгөө босгон, сэргээгдэх эрчим хүчний блокчейн төслөө эхлүүлсэн анхны хүн нь болоорой. Яг одоо жагсаалтанд бүртгүүлээрэй!

DeFi-ийг хөшүүрэг болгон эрчим хүчний арилжааны ирээдүйг тодорхойлж байна.
$ENE токен нь VIP DeFi хөрвөлтийн олборлолтыг дээд зэрэглэлийн APY ба APR, стейкинг, олон нийтийн засаглал болон өндөр чанартай эрчим хүчний төслүүдийн хөрөнгө оруултанд эрт оролцох боломжуудыг олгодог.
img
ENEDEX бол одоогийн эрчим хүчний зах зээлийн үйл ажиллагааны арга замыг үндсээр нь өөрчлөх эрхэм зорилготой.
img
Эрчим хүчний салбарыг төвлөрсөн бус болгох

Өнөөгийн эрчим хүчний ертөнцөд эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хэрэглээ ба худалдаа нь олигополи, зуучлагч нараар давамгайлж байна. Эрчим хүчний зах зээл нь голцуу хүн бүрд хүртээмжгүй төвлөрсөн бирж дээр арилжаалагддаг бөгөөс эрчим хүчний тэнцвэрт бус байдлыг бий болгож байна. Эрчим хүчний фьючерс болон опционы гэрээнүүд нь их хэмжээгээрээ арилжаалагдаж, улмаар хувь хүн арилжаа хийхэд төвөгтэй болсон.

ENEDEX нь интернет холболттой хүн бүрд тэгш боломж олгох замаар төвлөрлийг сааруулж, ардчиллыг бий болгох замаар эрчим хүчний зах зээлд шинэ арга замыг авчирсан.

ENEDEX нь ногоон ба сэргээгдэх эрчим хүч дээр тулгуурлаж эрчим хүчний активын бутархай токеныг идэвхжүүлдэг.

img
Ногоон эрчим хүчний төлөөх гүйлгээний бага төлбөр

Бид PoW бол блокчейний экосистемд суурилсан ба эрчим хүчийг асар их хэмжээгээр хэрэглэдэг гэдгийг мэддэг, мөн үүнийг илүү сайн зорилгоор ашиглаж боломжтой гэдгийг ч бас.

Одоогоор эрчим хүчний үр ашиггүй экосистемүүд крипто валютууд болон DeFi-ийн зах зээлд голцуу давамгайлж байна.

Маш их хэмжээний хий бодлогогүй зарцуулагдсаар байна.

ENEDEX нь Polkadot Moonbeam-ийн парачейнээс эхэлж хөндлөн гинжний технологи дээр бүтсэн, мөн хэрэглэгчдэд үл үзэгдэх туршлагыг идэвхжүүлээд зогсохгүй гүйлгээний төлбөрийг хэмнэж, дэлхийг илүү ногоон ба цэвэр байлгах зорилготой.

Цаг хугацааны зураглал
2021 оны 1-2 улирлууд
 • Үзэл Баримтлал Бий Болгох
 • Вайтпэйпэр Бий Болгох
 • MVP Гараа
2021 оны 3-р улирал
 • $ENE Токений Гараа
 • DEX-ийн Ажиллагааны Бета Хувилбарын Гараа
 • Хөрвөх Чадварын Олборлолт
2021 оны 4-р улирал
 • Төвлөрсөн Бус Биржийн Хөндлөн Гинжний Гараа
 • Стейкинг
 • ENEDEX Кикстартер-ийн Гараа
2022 оны 1-р улирал
2022 оны 2-р улирал
2022 оны 4-р улирал
2023 оны 1-р улирал
Баг
product_card_img
Эрик, CEO
15+ жилийн эрчим хүчний арилжаа, стратеги, салбарын манлайлагч нартай хамтарсан хөрөнгө оруулалтын түүхтэй.
 • Shell, BP, RWE
 • Oxford-ын EMBA
product_card_img
Juraj, CTO (Техник хариуцсан дарга)
10+ жилийн цөмийн болон сансрын инженерийн, гүйцэтгэх удирдлагын, IT болон Блокчейний туршлагатай.
 • Airbus, EDF, 3IPK
 • Oxford-ын EMBA
product_card_img
Matej, Ахлах Зөвлөх
Туршлагатай бизнес эрхлэгч
10+ жилийн Биткойны, Блокчейний, крипто валютын болон IT-ийн туршлагатай.
 • BitcoinExpo 2013 - 2015
 • BitcoinMarketing
 • DECENT-ийн Үүсгэн байгуулагч, DCTDAO
Салбарын ахмадуудаар зохион бүтээгдэж удирдуулдаг
35+жилийн эрчим хүчний арилжааны, стратегийн, гүйцэтгэх удирдлагын, хөрөнгө оруулалтын, инженерчлэлийн, бизнесийн, Биткойны, крипто валютын болон салбарын манлайлагчдын хамт блокчейны хуримтлагдсан туршлага, ENEDEX баг нь эрчим хүчний салбарын ирээдүйг тодотгож буй бүтээгдэхүүнийг хүргэн удирдахад хамгийн шилдэг сонголт юм.
Түншүүд: